Uczniowie ZST w Ustroniu uzyskują wysokie wyniki zdawalności egzaminów maturalnych i zawodowych.

Wyniki egzaminów maturalnych 2018

Kolejny rok szkolny możemy zamknąć i uznać za udany. Nasi absolwenci zdali w znakomitej większości egzamin maturalny w sesji majowej. Z raportu wynika, że nasz powiat w wynikach matur okazał się najlepszy w całym województwie.

Wyniki bardzo ucieszyły dyrekcję, naszych absolwentów oraz nauczycieli. Są nagrodą za wspólną ciężką pracę, a także obiektywnym potwierdzeniem jakości nauczania w naszej szkole. Dane podajemy za publikacją OKE „Egzamin maturalny 2018 w województwie śląskim. Wyniki egzaminu w powiatach i gminach. Jaworze 2018”. http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php

W naszej szkole do egzaminu w sesji majowej przystąpiło 15 zdających. Zdawalność matur przez naszych absolwentów, którzy do egzaminu maturalnego przystępowali pierwszy raz ogółem wyniosła 80 %.

Z języka polskiego egzamin pisemny oraz ustny zdało 100% abiturientów ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ na poziomie podstawowym z tego przedmiotu w naszej szkole wyniosła 62,40. Z matematyki nasi uczniowie uzyskali 80% zdawalności (2 osoby mogą podejść do poprawki w sesji sierpniowej). ŚREDNIĄ ZDAWALNOŚĆ na poziomie podstawowym z matematyki uczniowie uzyskali na poziomie 54,40.

Do egzaminu z języka angielskiego przystąpili wszyscy uczniowie, którzy zadeklarowali chęć zdawania egzaminu maturalnego i zdało go 100% maturzystów. Podczas części ustnej tylko jedna osoba nie przeszła pomyślnie egzaminu, zaś wynik zamknął się w wartości 94 %. ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ na poziomie podstawowym z języka angielskiego wyniosła 76,93.

Odsetek sukcesów – powiat cieszyński:

przedmiot

ogółem

LO

Technikum

Nasza szkoła

j. polski

99,02%

98,9%

99,15%

100%

matematyka

87,81%

89,03%

86,38%

80%

j. angielski

97,39%

98,11%

96,57%

100%

Za informatorem OKE, tabele, str. 22-25

W rozbiciu na poszczególne gminy w naszym powiecie, w których zlokalizowane są technika sytuacja przedstawia się następująco: najlepiej egzamin maturalny zdali uczniowie w Cieszynie (85,34%), następnie w Ustroniu (80%), a kolejne miejsca przypadły szkołom w Skoczowie (79,31%) i Wiśle (69,64%).

W woj. śląskim zdawalność egzaminu dojrzałości dla absolwentów przystępujących do tego egzaminu pierwszy raz w maju 2018 wynosiła 79,06%. W interesującym nas zakresie, dotyczącym zdawalności w technikach, w powiecie cieszyńskim 470 uczniów przystąpiło do egzaminu maturalnego. Zdawalność w odniesieniu do naszej szkoły była na podobnym poziomie i wynosiła 82,55%. W województwie w tej samej kategorii (technika) zdawalność wyniosła 70,58 %


 Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w 2018 roku

Egzaminy zawodowe w naszej szkole rozpoczęły się w styczniu 2018r. od kwalifikacji M.44 w zawodzie technik mechanik oraz E.14 w zawodzie technik informatyk. Wyniki tych egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podała w marcu tego roku. Zdawalność egzaminu z kwalifikacji M.44 nasi uczniowie osiągnęli na poziomie 100%, natomiast z kwalifikacji E.14 na poziomie 90%. Dla porównania zdawalność w województwie śląskim wyniosła dla kwalifikacji M.44 – 69%, natomiast z kwalifikacji E.14 – 66%. Z kolei w powiecie cieszyńskim zdawalność wyniosła odpowiednio 90% i 74%. Z powyższego zestawienia wynika, że nasza szkoła osiągnęła w dwóch ww. kwalifikacjach wyniki zdecydowanie lepsze od średnich wojewódzkich i powiatowych.

Następne egzaminy odbyły się w czerwcu 2018r. z kwalifikacji E.12 i E.13 w zawodzie technik informatyk oraz z kwalifikacji M.19 w zawodzie technik mechanik. Wyniki tych egzaminów OKE w Jaworznie opublikowała początkiem września br. Uczniowie klas drugiej i trzeciej, a obecnie już trzeciej i czwartej osiągnęli następujące wyniki: z kwalifikacji E.12 – 79%, z kwalifikacji E.13 – 79% i z kwalifikacji M.19 – 89%. Dla porównania, średnie wyniki w całym województwie śląskim wyniosły odpowiednio, z kwalifikacji E.12 - 86%, M.19 - 83% oraz E.13 - 74%.

Warto w tym miejscu podkreślić, że tegoroczni absolwenci naszego technikum w zawodzie technik mechanik osiągnęli z obu kwalifikacji, czyli M.19 i M.44 100% zdawalność, czyli wszyscy uzyskali dyplomy technika mechanika, czego im serdecznie gratulujemy.

(MS)