Najlepsi uczniowie ZST:

Uczniowie z najwyższą średnią za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

1. Tomasz Górak - uczeń 1 AT

2. Bartłomiej Greń - uczeń 4 AT

3. Wojciech Cholewik - uczeń 1BS