Z radością informujemy, iż Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu zagranicznych mobilności dla uczniów Technikum. Projekt o nazwie „Tecnica Siciliana” realizowany jest ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, Numer projektu: 2023-1-PL01-KA122-VET-000128247. Wartość projektu to: 342 025,17 PLN. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w podziale: 82,52% środki europejskie i 17,48% środki krajowe. Projekt realizowany jest w okresie: od 04.12.2023 do 03.06.2025.

W ramach projektu zaplanowano dwie zagraniczne mobilności uczniów naszego Technikum w celu odbycia 2-tygodniowych praktyk zawodowych we włoskich przedsiębiorstwach. Projekt przewiduje realizację dwóch tur mobilności, a w każdej turze udział weźmie 15 uczniów technikum, kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik programista, technik informatyk. Każdej grupie uczniów towarzyszyć będą nauczyciele naszej szkoły, pełniąc rolę opiekunów. Miejscem odbycia mobilności jest piękny region Sycylii we Włoszech. Projekt zakłada również przeprowadzenie dla zakwalifikowanych do udziału w mobilności uczniów zajęć przygotowawczych tj.: zajęcia z j. angielskiego, zajęcia kulturowe i pedagogiczne.

Głównymi celami projektu są:

- wzrost oraz nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów uczestniczących w mobilności.

- wzrost oraz nabycie przez uczniów uczestniczących w mobilności umiejętności interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy.

- zwiększenie kompetencji językowych wśród uczestników mobilności - w tym wzrost umiejętności posługiwania się językiem branżowym.

- wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez zagraniczne mobilności.

Rekrutacja już wkrótce.

LOGOTYP FERS RP UE