Technik Informatyk - Uczniowie aby uzyskać tytuł technika informatyka zdają w trakcie nauki dwa ogólnopolskie egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.


 Uczeń, zdobywając ten zawód, będzie potrafił:

  • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy,
  • Wykonać lokalną sieć komputerową,
  • Naprawić urządzenia techniki komputerowej,
  • Administrować systemami operacyjnymi,
  • Tworzyć i administrować bazy danych,
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe