5 września 2022 r., 83 lata temu, w Ustroniu została zburzona Synagoga żydowska po rozpoczęciu przez Niemcy II wojny światowej. Nasi uczniowie wzięli udział w uroczystości upamiętniającej to wydarzenie. Większość społeczności żydowskiej nie przeżyła II wojny i Holocaustu, o czym świadczył apel poległych, odczytany w czasie uroczystości. Na koniec złożono kwiaty, pod pomnikiem, gdzie znajdował się żydowski dom Modlitwy.

W czwartek 22 września uczniowie klas pierwszych i trzeciej technikum udali się do kina Piast w Cieszynie, aby obejrzeć film "Orlęta. Grodno `39".  Film jest  dramatycznym obrazem wojny z sowietami widziany oczami dwunastoletniego chłopca, Leona.

 

W czwartek, 14 września klasa 4GT wraz z wychowawcą mgr. inż. Markiem Sikorą i pedagogiem szkolnym mgr Katarzyną Szkorupą-Kaczmarczyk wybrała się na wycieczkę na Śląsk, której celem było m. in. poznawanie fauny świata, kształtowanie patriotyzmu ekologicznego, a także zapoznanie się z historią zwiedzanych obiektów. 

 

Opublikowany 200 lat temu w Wilnie cykl wierszy Adama Mickiewicza pt. „Ballady i romanse”, wyznaczył początek romantyzmu w Polsce. Niewielki, bo liczący 14 utworów,  zbiór tekstów okazał się rewolucyjny pod względem formy jak i treści, przyniósł nowy, inny niż w oświeceniu, sposób postrzegania rzeczywistości.