Tomasz Skurzok, uczeń klasy 3PT Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu, został powołany na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2022 – 2024. To wielki zaszczyt, tym bardziej że na powiat bielski, cieszyński i żywiecki przypadało 7 mandatów.  

W dniu 3 maja reprezentacja naszego Zespołu Szkół Technicznych uczciła 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Po okolicznościowym przemówieniu, delegacja uczniów złożyła kwiaty, po czym wysłuchaliśmy krótkiego koncertu w wykonaniu górniczej orkiestry.

Po czterech latach nauki mury szkole opuścili dziś wychowankowie profesora Piotra Kaczmarzyka. Dyrektor ZST, pani Katarzyna Kałuża, podkreśliła w swoim przemówieniu, że w edukacji był to trudny czas dla młodzieży, ponieważ upłynął pod znakiem pandemii, zdalnego nauczania, a obecnie remontu szkoły. Pani dyrektor gratulowała uczniom 4 AT ukończenia szkoły, życzyła im powodzenia na egzaminach, w życiu zawodowym i osobistym.

 

W miniony piątek, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, odbył się naszej szkole „Dzień bez plecaka”. Zabawa polega na tym, by poczciwy plecak, z którego uczniowie korzystają w szkole na co dzień, zastąpić czymś innym…