Składka ubiezpieczenia dla uczniów w roku szkonym 2023/2024 wynosi 60 zł. Uczniowie nieprzystępujący do ubezpieczenia w szkole, zobowiązani są przedstawić stosowne oświadczenie.

Informacje dotyczące warunków ubezpieczenia uczniów znajdują się w plikach do pobrania.