Grono_2019
 Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023
 
Dyrekcja
Kałuża Katarzyna
dyrektor,
nauczyciel języka polskiego
Kudybyn Diana kierownik kształcenia praktycznego,
nauczyciel biologii, chemii, geografii, edb, wdż
Nauczyciele
Błahut Marek nauczyciel przedmiotów zawodowych
Bocek Lucyna nauczyciel fizyki i informatyki
Broszkowski Adam nauczyciel informatyki
Cieślar-Kurek Barbara

nauczyciel historii i wos

wychowawca klasy 3 Br

Dziendziel Krzysztof nauczyciel przedmiotów zawodowych
Domajer Marek

nauczyciel wychowania fizycznego

Jaworski Tomasz nauczyciel wychowania fizycznego

Kaczmarzyk Piotr

nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Kozieł Aleksandra nauczyciel przedmiotów zawodowych
Krzywoń Alicja nauczyciel języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych,
wychowawca klasy TIP
Łużak Wiesława nauczyciel matematyki,
wychowawca klasy 1 BR
Myrmus Jolanta

nauczyciel języka polskiego i plastyki

wychowawca klasy 5 PT

Nawrocki Wojciech nauczyciel przedmiotów zawodowych,
wychowawca klasy 3 TI
Pająk Ewelina pedagog szkolny
Pawlik Katarzyna nauczyciel języka niemieckiego,
wychowawca klasy 2 TIP
Pruszkowska Patrycja nauczyciel języka angielskiego
Rybczyńska Alicja nauczyciel podstaw przedsiębiorczości 
Sikora Marek
nauczyciel przedmiotów zawodowych,
wychowawca klasy 1 TM
Szkorupa - Kaczmarczyk Katarzyna

pedagog szkolny,

wychowawca klas 2 TM oraz 2Br

Walawska - Śliż Justyna nauczyciel języka niemieckiego
ks. Wójcik Michał nauczyciel religii katolickiej
Żebrowski Mateusz

nauczyciel wychowania fizycznego

wychowawca klasy 3 TMI

Żywczak Robert
nauczyciel matematyki,
wychowawca klasy 3 TP