Pełen harmonogram matur oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie CKE:

 

Zobacz:

 

Życzymy powodzenia !


Harmonogram m

 

Część pisemna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie udostępniła na swojej stronie internetowej wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w sesji zimowej 2022r. Wyniki dla poszczególnych kwalifikacji podane są dla całego województwa śląskiego, powiatów oraz dla konkretnych szkół. Mechanicy z klasy 4A zdawali egzamin z kwalifikacji MG.44 „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” i osiągnęli wynik tzw. zdawalności 100%.

Harmonogram egzaminów zawodowych w czerwcu 2022

 

Poniżej przedstwiamy harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2020.

Przypominamy, że należy przyjść co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egazminu. Należy posiadać dowód osobisty/paszport oraz czarny długopis. Na sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz posiadania urządzeń telekomunikacyjnych (również wyłączonych).

 

Życzymy powodzenia

Grono ZST