EGZAMINY  ZAWODOWE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2021

W styczniu br. uczniowie klasy 4A naszego technikum zdawali egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji. W przypadku techników mechaników był to egzamin z „Organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń” oznaczony symbolem MG.44, a w przypadku techników informatyków egzamin z „Programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi i bazami danych” oznaczony symbolem EE.09.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieści arkusze próbnej matury na stronie www.cke.gov.pl

Wszystkich zdających egzamin zawodowy w sesji styczeń 2021 proszę o zapoznanie się z dokumentem CKE "Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r." oraz harmonogramem sesji.

 

 

Z wielką satysfakcją i przyjemnością informujemy o znakomitych wynikach egzaminów zawodowych, które uczniowie klasy 4A zdawali w styczniu br. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podała 20 marca wyniki tych egzaminów.