Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu

w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

Lp.

Nazwa konkursu

Uczestnik konkursu

Zajęte miejsce

Opiekun

Uwagi

1.

„4 minuty, które ratują życie”- olimpiada pierwszej pomocy medycznej.

Jan Podżorski 3AT

Jakub Cieślar 3AT

udział

mgr Anna Rokosz

Organizator: Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie

2.

VII edycja Regionalnej Olimpiady Wiedzy
o Zdrowiu Psychicznym

Larysa Hołomek 2AT

Katarzyna Najmuła 2AT

Ewa Czerwińska 2AT

udział

mgr Anna Rokosz

Organizator: Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Cieszynie

3.

„Niepodlegli w Ustroniu” gra miejska

Kamil Polok 3AT

Mateusz Podżorski  4AT

VII miejsce

mgr Jolanta Myrmus

mgr Barbara Cieślar- Kurek

Impreza odbyła się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości

4.

XV edycja Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”

Patryk Legierski 4AT

Mikołaj Legierski 1AT

udział

mgr Jolanta Myrmus

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

5.

Miejski konkurs plastyczny: „Najpiękniejsza bombka świąteczna”

Angelika Wisełka 1BS

Michał Polok 3AT

Niemczyk  3AT

udział

mgr Jolanta Myrmus

Organizator:

Miejski Dom Kultury

„Prażakówka”
w Ustroniu

6.

Ogólnopolski konkurs z języka niemieckiego Weltsprachen Abitur

Sebastian Drobisz 4AT

100% punktów
z testu

mgr Alicja Krzywoń

7.

Ogólnopolski konkurs
z języka niemieckiego Deutschfreund

 

Szymon Sikora 3AT

Tomasz Sikora 3AT

 

Krzysztof Wróblewski  3AT

 

Jan Podżorski  3AT

2 miejsce w woj.  śląskim /17 w kraju

5 miejsce w woj. śląskim /23 w kraju

mgr Alicja  Krzywoń

8.

XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Tomasz Gburek 4AT

Konrad Urbaczka 4AT

Bartłomiej Jałowiczor 4AT

uczniowie zakwalifikowali  się do II etapu konkursu.

mgr inż. Marek Sikora

Do tego etapu zakwalifikowało się 35 uczniów z 10 szkół. Nasi uczniowie byli na tym etapie olimpiady jedynymi reprezentantami szkół powiatu cieszyńskiego.