ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024


 

LICZBA ODDZIAŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 I PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW

 

Klasa Wychowawca Sala
1TM mgr inż. Marek Sikora wm
1TIP mgr Alicja Krzywoń wi
2TM mgr Katarzyna Szkorupa - Kaczmarczyk 9
2TIP mgr Katarzyna Pawlik 26
3TP mgr Robert Żywczak 34
3TMI mgr Mateusz Żebrowski 25
4TI mgr Wojciech Nawrocki 27
5PT mgr Jolanta Myrmus 29
1Br mgr Wiesława Łużak 5
2Br mgr Katarzyna Szkorupa - Kaczmarczyk 9
 3Br mgr Barbara Cieślar - Kurek sw 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

04.09.2023 - rozpoczęcie roku szkolnego

23.12.2023 - 31.12.2023 - zimowa przerwa świąteczna

Egzaminy zawodowe (sesja styczniowa) - Zgodnie z kalendarzem OKE

29.01.2024 - 11.02.2024 - ferie zimowe

28.03. 2024 - 02.04.2024 - wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2024 - zakończenie zajęć dydaktycznych dla klasy 5T

06.05.2024 - 24.05.2024 - egzamin maturalny

Egzaminy zawodowe (sesja letnia) - Zgodnie z kalendarzem OKE

21.06.2024 - zakończenie roku szkolnego


DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

02.05.2024

06 - 10.05 2024

31.05.2024


Semestr I  04.09.22 - 08.01.2024

Semestr II  09.01.2023 - 21.06.2024

Semestr II 09.01.2023 - 26.04.2024 (tylko klasa TP)


TERMINY WYSTAWIANIA OCEN

Oceny semestralne - 22.12.2023

Oceny końcowe - 8.04.2024 (klasa 5PT), 03.06.2024 (pozostałe klasy)

Koniec nauki przedmiotów zawodowych w kl. 5 PT - 22.12.2024