ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023


 

LICZBA ODDZIAŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 I PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW

 

Klasa Wychowawca Sala
1TM mgr Deata Domagała 33
1TIP mgr Katarzyna Pawlik 26
2TP mgr Robert Żywczak 34
2TMI mgr Mateusz Żebrowski 25
3TI mgr Wojciech Nawrocki 27
4PT mgr Jolanta Myrmus 29
4GT mgr inż. Marek Sikora wm
1Br mgr Katarzyna Szkorupa - Kaczmarczyk
26
2Br mgr Barbara Cieślar - Kurek 9
 3Br mgr Alicja Krzywoń wi

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

01.09.2022 - rozpoczęcie roku szkolnego

23.12.2022 - 31.12.2022 - zimowa przerwa świąteczna

Egzaminy zawodowe (sesja styczniowa) - Zgodnie z kalendarzem OKE

16.01.2023 - 28.01.2023 - ferie zimowe

06.04.2023 - 11.04.2023 - wiosenna przerwa świąteczna

28.04.2023 - zakończenie zajęć dydaktycznych dla klasy 4GT

04.05.2023 - 22.05.2023 - egzamin maturalny

Egzaminy zawodowe (sesja letnia) - Zgodnie z kalendarzem OKE

23.06.2023 - zakończenie roku szkolnego


DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

31.10.2022

02.05.2023

04.05.2023

05.05.2023

08.05.2023

09.06.2023


Semestr I  01.09.2022 - 08.01.2023

Semestr II  09.01.2023 - 23.06.2023

Semestr II 09.01.2023 - 28.04.2023 (tylko klasa 4GT)


TERMINY WYSTAWIANIA OCEN

Oceny semestralne - 22.12.2022

Oceny końcowe - 10.04.2023 (tylko 4GT), 05.06.2023

Koniec nauki przedmiotów zawodowych w kl. IVGT - 22.12.2022