ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


LICZBA ODDZIAŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW

 

Klasa Wychowawca Sala
1TI mgr Wojciech Nawrocki 3, 5
2PT mgr Jolanta Myrmus 29
2GT mgr inż. Marek Sikora WM
3AT mgr Piotr Kaczmarzyk 4, 5
4AT mgr Patrycja Pruszkowska 25, 26
1Br mgr Alicja Krzywoń 9, WI
2BG mgr Beata Domagała 33
2BP mgr Katarzyna Pawlik 26
3Br mgr Robert Żywczak 34

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

01.09.2020 - rozpoczęcie roku szkolnego (porządek tutaj)

23.12.2020 - 31.12 2020 - zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 - 14.02.2020 - ferie zimowe

Egzaminy zawodowe (sesja styczniowa) - Zgodnie z kalendarzem OKE

01.04.2021 - 06.04.2021 - wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2021 - zakończenie zajęć dydaktycznych dla klasy 4AT

04.05.2021 - 22.05.2021 - egzamin maturalny

Egzaminy zawodowe (sesja letnia) - Zgodnie z kalendarzem OKE

25.06.2021 - zakończenie roku szkolnego


DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

04.05.2021

05.05.2021

06.05.2021

04.06.2021

Dodatkowe dni wolne dla technikum - w czasie trwania egzaminów zawodowych


Semestr I  01.09.2020 - 06.01.2021

Semestr II  07.01.2021 - 25.06.2021

Semestr II 07.01.2021 - 30.04.2020 (tylko klasa 4AT)


TERMINY WYSTAWIANIA OCEN

Oceny semestralne - 16.12.2020

Oceny końcowe - 19.04.2021 (tylko 4AT), 14.06.2021

Koniec przedmiotów zawodowych w kl.IV - 11.12.2021


ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

10.09.2020r. „Akademia Aktywnego Rodzica”, spotkanie z wychowawcą. Klasy pierwsze - zebranie w szkole. Pozostałe klasy: on- line.

25.11.2020r. „Akademia Aktywnego Rodzica”, spotkanie z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów; informacja o zagrożeniach ocenami ndst. Forma – w zależnosci od stanu zagrożenia epidemicznego.

13.01.2021 Zebranie rodziców. Podsumowanie I semestru (informacje o wynikach klasyfikacji do nieobecnych rodziców - obowiązkowo wysyłają wychowawcy).

25.03.2021 Zebranie rodziców kl. IVAT. Informacje o postępach w nauce pozostałych klas - wysyłają wychowawcy.

28.04.2021  Zebranie rodziców w klasach I-III. Informacje o zagrożeniach.