Technik Programista - Uczniowie aby uzyskać tytuł technika programisty zdają w trakcie nauki dwa ogólnopolskie egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Możliwość kształcenia w zawodzie technik programista pojawiła się w rozporządzeniu: rozporządzenie ministra edukacji narodowej
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Podjęliśmy starania o otwarcie klasy kształcącej w tym zawodzie.
Jako że powyższe zawody mają wspólną kwalifikację INF.03 planujemy stworzyć ambitnym uczniom możliwość uzyskania obu zawodów w trakcie nauki w szkole.

DSC_3430
DSC_3434
Previous Next
1 2

Uczeń w trakcie nauki tego zawodu zdobywać będzie kompetencje w zakresie:

  • tworzenia i administracji stronami WWW;
  • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
  • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią;
  • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.