W dniu 22.05.2019r. w siedzibie Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej, na wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, została podpisana umowa o współpracy pomiędzy naszymi szkołami. Uczelnię reprezentował Rektor prof. dr hab. Jarosław Janicki, a Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu Pani Dyrektor mgr Katarzyna Kałuża.

 

Podczas uroczystego spotkania Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH przybliżył nam kierunki kształcenia oraz możliwości edukacyjne wydziału. Następnie został omówiony zakres i ramy współpracy. Między innymi nasza młodzież będzie mogła uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w pracowniach uczelnianych, zapoznawać się z najnowocześniejszymi technologiami związanymi z m.in. z robotami przemysłowymi, drukiem 3D itp., oraz brać udział w konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez ATH. Również pracownicy naukowi uczelni będą mogli w naszej szkole prowadzić ciekawe zajęcia i wykłady, poszerzające wiedzę teoretyczną z przedmiotów technicznych. Koordynatorami do współpracy zostali wyznaczeni: mgr inż. Aleksandra Jarco (ATH) oraz inż. Marek Błahut (ZST).