Klasa wielozawodowa – Szkoła Branżowa I Stopnia

Dzisiejszy rynek pracy dość mocno został ograniczony w osoby wykształcone zawodowo m.in. przez wyginięcie niektórych zawodów, w Polsce brakuje fachowców z wielu dziedzin. W klasie wielozawodowej w okresie całego 3-letniego cyklu kształcenia zdobywanie wiedzy oraz umiejętności zawodowych odbywa się na równolegle realizowanych częściach:

 1. praktycznej – zorganizowanej w zakładzie pracy
 2. teoretycznej– odbywanej w szkole (przedmioty ogólnokształcące) oraz
 3. miesięcznych kursów zawodowych (przedmioty zawodowe) – przeprowadzanych w różnych ośrodkach kształcenia zawodowego na terenie powiatu.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są praktycznie wszystkie zawody określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Do najczęściej wybieranych zawodów należą:

 • elektromechanik
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • fotograf
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • piekarz
 • cukiernik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik
 • stolarz
 • kucharz
 • monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

W klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie. Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem, uzyskującym podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.

Młodociany pracownik ma prawo do: wynagrodzenia za pracę, urlopu wypoczynkowego oraz gromadzenia okresu stażu zawodowego.

W okresie nauki zawodu, uczniowie zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.