Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu


Przewodnicząca: Larysa Hołomek 2 AT
Zastępca: Maciej Adamus 2 AT
Skarbnik: Bartłomiej Greń 4AT
Sekretarz: Patryk Żmuda 1AT
Opiekun samorządu: Jolanta Myrmus