Przedmiotowy system oceniania zawarty jest w Statucie Szkoły. Nauczyciele, którzy ze względu na specyfikę nauczanych przedmiotów mają dodatkowe wymagania wyszczególnili je na liście poniżej.


 

Zasady oceniania z przedmiotów zawodowych - technik mechanik

mgr inż. Marek Błahut


 Zasady oceniania z: informatyki, fizyki, matematyki

oraz przedmiotów zawodowych - technik informatyk, technik programista

mgr Piotr Kaczmarzyk


  Zasady oceniania z przedmiotów zawodowych - technik mechanik

mgr Aleksandra Kozieł


 Zasady oceniania z języka niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych - technik informatyk

mgr Alicja Krzywoń


Zasady oceniania z informatyki oraz z przedmiotów zawodowych - technik informatyk, technik programista

mgr Wojciech Nawrocki

 


Zasady oceniania z przedmiotów zawodowych - technik informatyk, technik mechanik

mgr inż. Marek Sikora