W naszej szkole zapadła decyzja, że chcemy wybrać patrona. Spośród trzech kandydatów wybraliśmy, w drodze głosowania, dr Jana Jarockiego. To jedna z osób, bez której nie byłoby naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy jego krótką biografię, napisaną na podstawie dostępnych materiałów.


mgr inż. Jan Jarocki - film opracowany i udostępniony przez Muzeum Ustrońskie.


Jan JarockiJan Jarocki urodził się 16 kwietnia 1899 roku w Tarnowie. Jego rodzicami byli Piotr i Zofia Jaroccy. W 1926 roku ukończył Politechnikę Lwowską, na wydziale mechanicznym. Na praktyki zawodowe (4 lata) został skierowany do Fabryki Samochodów „Ursus” w Warszawie. Po ich ukończeniu w 1931 roku został głównym inżynierem w ustrońskiej fabryce Brevillier i Ska & A. Urban Synowie (Kuźnia w Ustroniu).

W 1935 roku otrzymał stanowisko dyrektora zakładu. W tym czasie dążył do rozbudowy i unowocześnienia swojego zakładu – Kuźni. Były to czasy, gdy Polska odradzała się po odzyskaniu niepodległości. Przeprowadził polonizację swojej fabryki – zastępował niemieckojęzyczny wyższy personel zakładu (np. inżynierów) osobami polskiego pochodzenia. To dzięki niemu wprowadzono język polski nie tylko do obiegu kancelaryjnego ale i codziennych rozmów.

Działał aktywnie nie tylko na polu zawodowym ale i społecznym. Był prezesem Polskiego Związku Zachodniego oraz zaangażował się w prace Towarzystwa Miłośników Ustronia.

Przed samym wybuchem II wojny światowej wyjechał z Ustronia do Lwowa, gdzie zatrudnił się jako robotnik, a następnie udał się do Warszawy, gdzie znalazł miejsce pracy w prywatnym zakładzie mechanicznym. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Ustronia, odtwarzać fabrykę. W maju 1945 roku objął na 5 lat stanowisko naczelnego dyrektora zakładu.

W latach 1950 - 1959 był dyrektorem technicznym Zakładów Kuźniczych. Po tym okresie, ze względów personalnych i politycznych, postanowił zrezygnować z pełnionej funkcji. Przez następne lata pracował dalej w Kuźni, ale na stanowisku doradcy oraz w Dziale Informacji Techniczno-Ekonomicznej.

Jan Jarocki był nie tylko specjalistą w zakresie kuźnictwa ale i rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Pracując w Ustroniu chciał unowocześniać i ułatwia pracę swoim pracownikom. Jest autorem około 40 publikacji naukowych oraz kilku patentów (np. patent 34398 z 1950 r – sposób frezowania kluczy do śrub i urządzenie do wykonania tego sposobu).


Jan JarockiDzięki niemu powstała w 1938 r. w Ustroniu pierwsza klasa szkoły fabrycznej, kształcąca przyszłych pracowników dla Kuźni. Później szkoła ta działała jako Gimnazjum Przemysłowe (od 1946 roku). W 1950 r. na bazie tej placówki powstało Technikum Mechaniczno-Kuźnicze (dziś Zespół Szkół Technicznych przy ul. 3 Maja 15). Naszemu patronowi bardzo zależało na jak najlepszym kształceniu młodzieży i przygotowaniu do zawodu. Umiał się też dzielić wiedzą z młodzieżą. Jego współautorstwa jest podręcznik do nauki kuźnictwa (Piotr Wasiunyk, Jan Jarocki, Kuźnictwo i prasownictwo, Wydawnictwo: PWSZ, Warszawa 1969). Podręcznik ten był wznawiany kilkakrotnie, co pokazuje, jak ważną i potrzebną pracę wykonał dr Jarocki.

W 1968 roku przeszedł na emeryturę, co nie oznaczało rezygnacji z aktywności zawodowej. Pracował jeszcze w ustrońskim Oddziale Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu w charakterze adiunkta.

Zatroszczył się również o spuściznę historyczną zakładu, dla którego poświęcił zawodowe życie. Bardzo zabiegał o utworzenie działającego do dziś Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa (obecnie Muzeum Ustrońskie przy ul. Hutniczej 3).

 

 

  


Z małżeństwa z Pelagią z domu Flanc miał dwoje dzieci – syna Jana i córkę Annę. Jan Jarocki zmarł 4 czerwca 1980 r. a jego grób znajduje się na cmentarzu katolickim w Ustroniu.

Jan Jarocki Jan Jarocki


Biografia powstała głównie dzięki materiałom udostępnionym przez wieloletnią kierownik Muzeum Ustrońskiego p. Lidię Szkaradnik, oraz dzięki uprzejmości p. Bożeny Kubień. Poza tym wiele informacji o dr Janie Jarockim można znaleźć w Bibliotece Miejskiej w Ustroniu.
Są to np.:

  • J. Chlebowczyk, Dwa wieki Kuźni, Wydawnictwo Śląsk, , Katowice 1972,
  • Opr. L. Szkaradnik, Kuźnia Ustroń 1772-2008. Dzieje zakładu, ludzi i miasta. Ustroń 2011,
  • Księga pamiątkowa. 50 lat Technikum Mechanicznego w Ustroniu,
  • Kalendarze ustrońskie,
  • Pamiętniki ustrońskie.