Obecnie Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu dysponuje 4 pracowniami informatycznymi w następujących salach:


Pracownia na warsztacie szkolnym.

DSC_3378
DSC_3381
DSC_3384
DSC_3390
DSC_3391
Previous Next
1 2 3 4 5

Z wielką satysfakcją i przyjemnością informujemy, że w naszej szkole zrealizowany został projekt Starostwa Powiatowego w Cieszynie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Celem projektu było zwiększenie umiejętności zawodowych osób wchodzących na rynek pracy poprzez udoskonalenie warunków kształcenia w szkołach.

 

W ramach tego projektu powstały w naszej szkole supernowoczesna PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. W pracowni „informatycznej” znalazło się łącznie 29 zestawów komputerowych, drukarka 3D wraz ze skanerem 3D oraz 18 stołów montażowych.

 

W pracowni znajduje się również tablica interaktywna wraz z projektorem krótkoogniskowym i laserowe drukarki sieciowe A3. W zestawach komputerowych zostało zainstalowane najnowsze oprogramowanie systemowe i użytkowe, w tym Windows 10 Pro, MS Office 2016 Pro, Windows Serwer 2016.


Sala nr 27

20230328_113339
IMGP0836 (2)
20230328_113349
20230328_113526
IMGP0838
20230328_113535
Previous Next
1 2 3 4 5 6

W sali komputerowej nr 27 znajduje się mobilna pracownia informatyczna. Jest to nagroda za udział w konkursie #OSE wyzwanie w 2020 roku. Wyposażenie pracowni składa się z 16 wysokiej klasy laptopów wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo, w ramach programu Aktywna tablica sala została wyposażona monitor interaktywny. W pracowni prowadzone są zajęcia z projektowania stron www, aplikacji oraz baz danych.


Sala nr 4.

DSC_3350
DSC_3351
DSC_3353
Previous Next
1 2 3

Zainstalowano tam pracownię komputerową, na którą składa się 16 komputerów zakupionych ze środków pozyskanych przez szkołę w roku 2016. W pracowni tej prowadzone są zajęcia z podstaw informatyki, programowania i eksploatacji komputerów i systemów operacyjnych.


Sala nr 5.

DSC_3318
DSC_3320
DSC_3323
DSC_3327
Previous Next
1 2 3 4

Zainstalowano tam pracownię komputerową, którą uroczyście otwarto w dniu 16 września 2013r. Szkoła uzyskała tę pracownię w wyniku udziału w projekcie unijnym realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie „Mam zawód, mam pracę”. W pracowni znajduje się 16 komputerów, na których zainstalowany jest system operacyjny Windows 7 Pro, komputery wyposażone są dodatkowo w zewnętrzną kartę graficzną, co umożliwia wykorzystanie ich do prowadzenia zajęć m.in. z grafiki komputerowej (CorelDRAW, Photoshop) dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz oprogramowania CAD / CAM (AutoCAD, EdgeCAM) dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik. W tym miejscu warto dodać, że od bieżącego roku szkolnego uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik mają również do dyspozycji nową pracownię komputerową zainstalowaną w jednej z sal na warsztacie szkolnym.


W pracowniach nformatycznych oprócz komputerów znajdują się również urządzenia dodatkowe, takie jak drukarki czy skanery.

Pracownie te są wykorzystywane zgodnie ze statutem szkoły do programowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, jak i udostępniane uczniom w celu wykonywania zadań, projektów oraz rozwijania swych zainteresowań.

Dzięki tak dużej stosunkowo liczbie pracowni uczniowie mogą w sposób komfortowy przygotowywać się do pracy w zawodach technik informatyk i technik mechanik, jak również do egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji, czego efektem są bardzo dobre wyniki tych egzaminów.

(treść: MS, foto: KR)