Program edukacyjny we współpracy z PSSE w Cieszynie

W ramach działań za zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w naszej szkole w okresie kwiecień – czerwiec 2023 odbyły się wykłady, pogadanki i spotkania indywidualne poświęcone realizacji programu edukacyjnego „Wybierz życie- pierwszy krok”. Wśród uczniów udział wzięły klasy 1TIP, 1TM oraz 1Br. Osobą odpowiedzialną i jednocześnie prowadzącą wykład była pani Diana Kudybyn - nauczyciel biologii w tutejszej szkole.

 

Szkoła wkłada duży nacisk na aspekt Profilaktyki i Promocji Zdrowia, dzięki temu młodzież zdobywa wszelką możliwą wiedzę na temat profilaktyki i prewencji w zakresie ochrony zdrowia oraz zapobiegania pojawieniu się skutków chorobowych. Bardzo ważnym elementem szkoły są także Rodzice uczniów. Dzięki wspólnej działalności i współpracy możliwe jest wspieranie młodzieży w ich rozwoju m.in. profilaktyczno- wychowawczym.

 

Po raz dwudziesty drugi odbył się w Wiśle „Bieg po Nowe Życie” – akcja promująca ideę transplantacji narządów. Pierwszy raz w historii marszu  w sztafecie pokonywanej dotąd przez trójki
(osoby znanej, osoby będącej po  przeszczepie oraz przedstawiciela mediów) znalazła się młodzież. Jak podkreślali organizatorzy akcji młodzi ludzie byli w tym wydarzeniu brakującym ogniwem, istotnym dla szerzenia wiedzy oraz społecznego poparcia dla idei przeszczepów.