Składka ubiezpieczenia dla uczniów w roku szkonym 2023/2024 wynosi 60 zł. Uczniowie nieprzystępujący do ubezpieczenia w szkole, zobowiązani są przedstawić stosowne oświadczenie.

Informacje dotyczące warunków ubezpieczenia uczniów znajdują się w plikach do pobrania.
 

O godz. 9.00 rozpocznie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Obowiązuje strój galowy.


Technikum

KI. 1TIP (inf.+ progr.) - sala Wl - warsztaty - mgr Alicja Krzywoń

Kl. 1TM  (mechanicy) - sala WM - warsztaty - mgr inż. Marek Sikora
Kl. 2TIP - sala 26 - mgr Katarzyna Pawlik
Kl. 2TM - sala nr 5 - mgr Katarzyna Szkorupa - Kaczmarczyk
Kl. 3TP - sala nr 34 - mgr Robert Żywczak
Kl. 3TIM - sala nr 3 - mgr Mateusz Żebrowski
Kl. 4TI - sala nr 27 - mgr Wojciech Nawrocki
KI. 5TP - sala nr 29 - mgr Jolanta Myrmus
Szkoła Branżowa I stopnia
KI. 1Br - sala nr 9 - mgr Wiesława Łużak
Kl. 2Br - sala nr 5 - mgr Katarzyna Szkorupa- Kaczmarczyk
Kl.3 Br - sala nr 33 - mgr Barbara Cieślar- Kurek

 

BADANIA KANDYDATÓW  DO KLAS  PIERWSZYCH TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Badanie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy odbędzie się 27 lipca 2023 r. (czwartek) w budynku szkoły wg następującego porządku:

 

Podręczniki obowiązujące w klasach pierwszych w ZST w Ustroniu w roku szkolnym 2023/2024

Aktualizacja - dodano nowe pozycje

 WAŻNA INFORMACJA

Uczniowie szkoły wielobranzowej w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia kierowani są na turnusy dokształcania teoretycznego, organizowane na terenie całej Polski przez instytucje zewnętrzne. W trakcie trwania turnusów uczniowie są zwolnieni z nauki w szkole.