Turnusy dokształcania teoretycznego dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia  odbywają się w dniach 25.03.2024 - 27.04.2024. Wszyscy uczniowie są w tym czasie zwolnieni z odbywania praktyk i są zobowiązani do uczęszczania na w/w kursy. Szczegółowy harmonogram (miejsce i czas)  znajduje się na stronie www.ckzbazanowice.pl w zakładce turnusy.

Obraz1

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (mężczyźni, którzy kończą w bieżącym roku 19 rok życia) oraz tych, które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

 

Składka ubiezpieczenia dla uczniów w roku szkonym 2023/2024 wynosi 60 zł. Uczniowie nieprzystępujący do ubezpieczenia w szkole, zobowiązani są przedstawić stosowne oświadczenie.

Informacje dotyczące warunków ubezpieczenia uczniów znajdują się w plikach do pobrania.