Współpraca z ATH Bielsko - Biała

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku Białej. Uczelnia objęła patronatem naukowo- dydaktycznym naszą szkołę.

Współpraca dotyczy następujących form:

a) udział uczniów Szkoły w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni,

b) udział Szkoły w konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,

c) wspólna organizacja wycieczek naukowo-dydaktycznych dla uczniów Szkoły,

d) popularyzowanie i uatrakcyjnianie nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych poprzez wspólne organizowanie konkursów, wykładów itp.,

e) wspomaganie działalności badawczej i poznawczej uczniów Szkoły poprzez: konsultowanie projektów badawczych, wskazywanie źródeł naukowych, recenzowanie prac konkursowych uczniów, udostępnianie laboratoriów Uczelni,

f) promocja Uczelni na terenie Szkoły.