Pomimo trwających jeszcze wakacji Szkolny Klub Szachowy działający w naszym Zespole Szkół już zdążył zorganizować inauguracyjny turniej szachowy o kategorie. Turniej odbył się w dniach 30 i 31 sierpnia, miał charakter otwarty, wzięło w nim udział 23 zawodników, przy czym najmłodszy uczestnik liczył 7 lat, a najstarszy ponad 70. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy (już) 3TMI Mateusz Cichy i Tomasz Dołęgowski.

     W grupie walczącej o II kategorię zwyciężył Michał Strugacz z Uczniowskiego Klubu Sportowego Hetman Częstochowa, pokonując Dominika Franczaka i Mateusza Franczaka reprezentujących LKS Orzeł Kozy. W tej grupie rozgrywki toczyły się systemem kołowym. Z kolei pierwsze miejsce w grupie walczącej o III kategorię zajął Mirosław Strzewiczek z Sosnowca, drugie Jan Kaleta LKS Orzeł Kozy, a trzecie Karol Sitko UKS Baszta Wodzisław Śląski.

I w końcu mecze w grupie walczącej o IV kategorię zakończyły się zwycięstwem Tomasza Wacławika z Krakowa, drugie miejsce przypadło Janowi Rehmanowi z Bielska-Białej, a trzecie Patrykowi Zawiślakowi z Kęt. W obu ostatnio wymienionych wyżej grupach rozgrywki toczyły się systemem szwajcarskim. Grupy II i III walczyły w 7 rundach z tempem 30+30, natomiast grupa IV w 6 rundach z tempem 30.

            Turniej został przeprowadzony w salach 3, 5 i 6, które zostały do niego perfekcyjnie przygotowane przez Prezesa Szkolnego Klubu Szachowego Michała Hampla. Głównym inicjatorem i organizatorem tej udanej, wspaniałej szachowej imprezy był nasz, już obecnie absolwent Patryk Piec – Prezes Sekcji Szachowej Klubu Sportowego „Kuźnia” Ustroń, który jednocześnie, już tradycyjnie pełnił również funkcję sędziego. Głównym sędzią turnieju był natomiast Pan Jacek Matlak IA – sędzia międzynarodowy.

            Wsparcie i pomoc w organizacji rozgrywek ze strony szkoły zostały zapewnion przez opiekunów Szkolnego Klubu Szachowego mgr Alicję Krzywoń i mgra inż. Marka Sikorę.

            Warto na koniec dodać, że nasz Szkolny Klub Szachowy porozumiał się z Sekcją Szachową „Kuźni” Ustroń w temacie wspólnej, ścisłej współpracy w organizacji turniejów szachowych rozgrywanych na terenie naszej szkoły, zapewniając sobie pomoc i wsparcie ze strony tejże Sekcji i osobiście jej Prezesa.

(kr,ms)