Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu jest jedyną szkołą w powiecie cieszyńskim kształcącą w tym zawodzie!


Technicy mechanicy pracują nie tylko w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki, a ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznych technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie,  co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

 

mechanik

 

 


TECHNIK MECHANIK – programista CNC: 

  • Odpowiada za obsługę techniczną maszyn i urządzeń
  • Organizuje i obsługuje stanowiska pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań
  • Naprawia, konserwuje i reguluje maszyny i urządzenia techniczne
  • Stosuje nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek skrawających konwencjonalnych (tokarki, frezarki)  i sterowanych numerycznie (CNC)
  • Uczestniczy w procesie wytwarzania i użytkowania maszyn i urządzeń
  • Wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali
  • Sporządza szkice oraz rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  • Obsługuje linie produkcyjne, montażowe
  • Wykonuje rozliczenia kosztów naprawy maszyn

Zawód technik mechanik - programista obrabiarek CNC to nauka 2 kwalifikacji:

    MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających 

    MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


Sprawdź szczegóły oferty