Program edukacyjny we współpracy z PSSE w Cieszynie

W ramach działań za zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w naszej szkole w okresie kwiecień – czerwiec 2023 odbyły się wykłady, pogadanki i spotkania indywidualne poświęcone realizacji programu edukacyjnego „Wybierz życie- pierwszy krok”. Wśród uczniów udział wzięły klasy 1TIP, 1TM oraz 1Br. Osobą odpowiedzialną i jednocześnie prowadzącą wykład była pani Diana Kudybyn - nauczyciel biologii w tutejszej szkole.

Wykład i omawianie tematu z zakresu wirusologii HPV oraz symptomatologii chorób, jakie wywołuje ten patogen był bardzo ciekawy, gdyż prowadząca wykład jako biolog operując naukowym słownictwem potrafiła w prosty sposób zobrazować sens i działanie wirusa na organizm ludzki. Dzięki posiadaniu dodatkowego medycznego wykształcenia przedstawiała także uczniom przykłady z życia z zakresu symptomatologii chorób wywołanych przez HPV, co dodatkowo obrazowało potęgę problematyki i sens działań profilaktycznych a dla uczniów było to o wiele ciekawsze i nie stanowiło tylko suchej wiedzy z podręcznika.

Po zakończonym wykładzie dodatkowo rozdano uczniom ulotki profilaktyczno - prewencyjne z zakresu tematyki HPV aby przesłać je dla rodziców uczniów i poszerzyć tym samym horyzonty rozprzestrzeniania się wiedzy w środowisku domowym ucznia. 

Z uwagi na zainteresowanie się tematyką wśród uczniów szkoła będzie się starała realizować ten oraz inne programy profilaktycznie bo przecież zdrowie i życie jest NAJWAŻNIEJSZE ?

 

Przygotowała:

Diana Kudybyn - koordynator i realizator działań profilaktycznych w ZST w Ustroniu.