Miło jest nam poinformować, że Szymon Gazurek, uczeń klasy 2TM zajął 3 miejsce XIX Konkursie Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”.  W sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury  8 i 9 listopada zaprezentowało się łącznie blisko 100-u uczestników, których wysłuchało i oceniło znakomite jury w składzie:

prof. Jadwiga Wronicz, emerytowana profesor zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskeigo PAN, Leszek Richter, członek, prezes Sekcji Ludoznawczej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Jadwiga Palowska, znawca folkloru Dolańskiego, długoletni kierownik dziecięcych zespołów folklorystycznych w Karwinie – Frysztacie, Tomasz Sochacki, absolwent etnologii  UŚ w Cieszynie, miłośnik gwary cieszyńskiej oraz Adam Cekiera – sekretarz, przedstawiciel Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach. Naszą szkołę oprócz Szymona Gazurka reprezentował Wojciech Bocek, uczeń 2TIP, który zaliczył bardzo udany debiut. Na koniec warto podkreślić świetną organizację konkursu przez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” oraz wspaniałą atmosferę towarzyszącą przesłuchaniom.

(jm)