Jeszcze przed letnimi wakacjami, początkiem czerwca, podczas spotkania z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zainaugurował konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych. W konkursie tym, organizowanym przez NASK - operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), mogły wziąć udział wszystkie szkoły w Polsce. Nagrodą były mobilne pracownie komputerowe (MPK), które obejmują: 16 laptopów wraz z przenośną szafą, oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor.

 

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu przystąpił do konkursu w następujących składach:

  • Technikum - uczniowie Kamil Sikora i Kacper Niemczyk z kl. 4TI, opieka mgr inż. Marek Sikora i mgr Wojciech Nawrocki
  • Szkoła branżowa - uczennica Valeriia Ihnatiuk z klasy 2Br, opieka mgr Alicja Krzywoń i mgr Katarzyna Szkorupa Kaczmarczyk.

Zadaniem uczniów było zrealizowanie modułu kursu Bezpieczni w sieci „Cyberzagrożenia. Nie wpadnij w sieć przestępcy”, a później zaprojektowanie hasła kampanii w mediach społecznościowych wraz z przykładowym postem odnoszącym się do cyberzagrożeń i sposobów ochrony przez cyberatakami.


      We wtorek, 19 września, podczas konferencji prasowej w Kobyłce, minister Janusz Cieszyński ogłosił wyniki konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”. Podkreślił przy tym, że konkursy, takie jak ten przygotowany przez NASK, są wspaniałym narzędziem edukacyjnym, a atrakcyjne nagrody są tylko dodatkiem, bo prawdziwą wartość stanowi wiedza i nabycie nowych kompetencji, które umożliwią dzieciom i  młodzieży sprawne – a przede wszystkim bezpieczne – poruszanie się w cyfrowym świecie.

     Jury, spośród 3075 zgłoszonych prac wybrało 832 najlepsze: w kategorii klasy I-III szkoły podstawowej – 337 prace; w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej – 166 prac; w kategorii klasy VII–VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe – 329 prac. Najwięcej nagród trafi do szkół z województw: śląskiego (100), mazowieckiego (87), wielkopolskiego (78), małopolskiego (80) i dolnośląskiego (75).

Okazało się, że wśród laureatów konkursu są aż 2 szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu, a mianowicie technikum oraz szkoła branżowa I stopnia. Tak więc nasza ustrońska szkoła średnia w najbliższym czasie wzbogaci swoją bazę dydaktyczną o 32 laptopy z oprogramowaniem, a także 2 monitory interaktywne.


      Warto przypomnieć, że we wrześniu 2019r. nasze technikum zostało laureatem Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie, w którym wzięło udział 1606 szkół z całej Polski, a nagrodą w tym konkursie była mobilna pracownia multimedialna składająca się również z 16 laptopów.

Tegoroczny konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” został współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom tego niewątpliwie dużego sukcesu i życzymy dalszych w kolejnych latach!

(ms)

 

pkcmcose nask1