Nasi uczniowie uczestniczyli w ustrońskich obchodach 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wysłuchaliśmy okolicznościowego przemówienia Pana Burmistrza oraz złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem ofiar II wojny światowej.