Zasady oceniania z przedmiotów zawodowych - technik mechanik

mgr inż. Marek Błahut

 


Zasady oceniania z przedmiotów zawodowych - technik informatyk, technik programista

mgr Wojciech Nawrocki