loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Rekrutacja
Technik programista - opis zawodu

 

Programista to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych, a do tego najlepiej opłacanych zawodów, zarówno na krajowych jak i zagranicznych rynkach pracy. Jest to zawód przede wszystkim dla osób kreatywnych, dynamicznych i nie bojących się nowych wyzwań.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie technik programista będzie posiadał umiejętności z zakresu:

 • Tworzenia i administrowania stronami WWW
 • Tworzenia, użytkowania oraz administrowania relacyjnych baz danych
 • Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią
 • Projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • Projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
 • Projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych
 • Pozna języki programowania: HTML, CSS, JS, PHP, SQL, C++, Java, Pyton

Technik programista - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy 5)


 

Technik programista - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Informatyka
 • Matematyka

Przedmioty zawodowe:

 • Przygotowanie do zawodu programisty
 • Bazy danych
 • Strony i aplikacje internetowe
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Podstawy programowania
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Aplikacje webowe
 • Tworzenie aplikacji desktopowych
 • Tworzenie aplikacji mobilnych
 • Tworzenie aplikacji webowych
 • Język obcy zawodowy

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik programista - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni.  Odbywają się w dwóch turach w klasie III  oraz  klasie IV.

 

Praktyki odbywają się w firmach, zakładach pracy lub w instytucjach. W szczególności są to:

 

 • przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI

 • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D

 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie


Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

Pracownie informatyczne

Pracownia informatyczna na warsztacie szkolnym.

 

DSC_3378
DSC_3381
DSC_3384
DSC_3390
DSC_3391
Previous Next
1 2 3 4 5

Sala nr 4
DSC_3350
DSC_3351
DSC_3353
Previous Next
1 2 3


Sala nr 27

20230328_113339
IMGP0836 (2)
20230328_113349
20230328_113526
IMGP0838
20230328_113535
Previous Next
1 2 3 4 5 6
Czytaj więcej
Technik programista - praca w zawodzie

Możliwości zatrudnienia dla programisty oferują firmy z niemal wszystkich branż i dziedzin gospodarki. Najważniejszymi pracodawcami są firmy z branży informatycznej, jednak posady dla programistów znajdują się również w firmach telekomunikacyjnych, finansowych, farmaceutycznych, medycznych, budowlanych i innych.


 Do typowych zadań zawodowych programisty należą:

 • Opracowywanie założeń dotyczących funkcjonalności i warunków pracy aplikacji
 • Przygotowywanie algorytmów i analiza działania aplikacji
 • Tworzenie, wykorzystywanie i obsługa struktur danych
 • Tworzenie aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania
 • Testowanie aplikacji w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji
 • Instalowanie i uruchamianie aplikacji
 • Współpraca w zespołach programistów
 • Współpraca z ekspertami różnych dziedzin w zakresie opracowania aplikacji
Rekrutacja 2024/2025

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2024/2025


 

Ważne terminy oraz informacje:

Od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 11 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


12 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


19 lipca 2024 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz