ZST w Ustroniu będzie miał swój sztandar! Zamieszczamy jego projekt.