Technik informatyk to zawód, którego z dobrymi rezultatami nauczamy od 8 lat. Naszym niewątpliwym atutem są cztery nowoczesne pracownie informatyczne wyposażone w:  zestawy komputerowe, stacje serwerowe, laptopy, drukarkę 3D, skaner  3D oraz stoły i zestawy  montażowe.

 Informatyk 2022

 

Technik informatyk to zawód poszukiwany nie tylko na krajowych, ale także i zagranicznych rynkach pracy. 

Obecnie dla informatyka możliwości znalezienia pracy są większe niż w innych zawodach. Informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale często pracują przy obsłudze systemów firm rożnych branż.

Absolwenci ZST znajdują zatrudnienie zarówno w firmach zajmujących się stricte informatyką (np. serwisy komputerowe, dostawcy usług internetowych, montaż sieci komputerowych), jak i w wielu innych branżach, gdzie wymagana jest znajomość różnorodnych dziedzin informatyki. 

Naszym celem jest przygotowanie uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie.


Zobacz szczegóły


W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:

  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych