Programista to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych, a do tego najlepiej opłacanych zawodów, zarówno na krajowych jak i zagranicznych rynkach pracy. Jest to zawód przede wszystkim dla osób kreatywnych, dynamicznych i nie bojących się nowych wyzwań.

Możliwości zatrudnienia dla programisty oferują firmy z niemal wszystkich branż i dziedzin gospodarki. Najważniejszymi pracodawcami są firmy z branży informatycznej, jednak posady dla programistów znajdują się również w firmach telekomunikacyjnych, finansowych, farmaceutycznych, medycznych, budowlanych i innych.

 Programista 2022


W trakcie nauki w 5-letnim technikum, uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:

  • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie technik programista będzie posiadał umiejętności z zakresu:

  • Tworzenia i administrowania stronami WWW
  • Tworzenia, użytkowania oraz administrowania relacyjnych baz danych
  • Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią
  • Projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
  • Projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
  • Projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych
  • Pozna języki programowania: HTML, CSS, JS, PHP, SQL, C++, Java