Informacje o zasadach naboru w roku szkolnym 2023/2024 do technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia.


Lista zawodów oferowanych w roku szkolnym 2023/2024

plakat58 m

Pobierz ulotkę 


 Kliknij na swój zawód, aby zobaczyć szczegóły oferty:

Szkoła posiada salę wyposażoną w pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia w zawodzie sprzedawca. Są to: metkownice, czytniki kodów kreskowych, kasy fiskalne, zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz drukarki. Posiadamy także regały wraz z próbkami towarów używanych w drobnym handlu.

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2023/2024Ważne terminy oraz informacje:

Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 15 maja 2023 r. do 20 lipca 2023 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 10 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


Do 17 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.


18 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


26 lipca 2023 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz


 

 

Zajęcia praktyczne będą się odbywały się zarówno w szkole, jak  również w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach. CKZ dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną do kształcenia przyszłych techników spawalnictwa. Uczniowie obok zdobywania umiejętności różnych rodzajów spawania będą mieli również do dyspozycji nowoczesne pracownie komputerowe CAD /CAM.


 

20210302_111639
20210302_111655
20210302_111825
20210302_111711
20210302_111731
20210302_111812
Previous Next
1 2 3 4 5 6

Zobacz także:
 

Technik informatyk to zawód poszukiwany nie tylko na krajowych, ale także i zagranicznych rynkach pracy. 

Obecnie dla informatyka możliwości znalezienia pracy są większe niż w innych zawodach. Informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale często pracują przy obsłudze systemów firm rożnych branż.

Absolwenci ZST znajdują zatrudnienie zarówno w firmach zajmujących się stricte informatyką (np. serwisy komputerowe, dostawcy usług internetowych, montaż sieci komputerowych), jak i w wielu innych branżach, gdzie wymagana jest znajomość różnorodnych dziedzin informatyki. 

Naszym celem jest przygotowanie uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie.


 Do typowych zadań zawodowych informatyka należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
 • konfiguracja stanowisk komputerowych
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
 • konfigurowanie i administrowanie sieciami komputerowymi
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
 • cyfrowe przetwarzanie multimediów
 • projektowanie oraz administrowanie stronami internetowymi
 • projektowanie grafiki komputerowej
 • sporządzanie materiałów reklamowych
 • nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego