24 maja w naszym Zespole Szkół Technicznych odbył się IV z kolei finał międzyszkolnego konkursu „Z matematyką za pan brat”. Celami konkursu są m. in. przełamanie strachu przed matematyką, zwiększenie motywacji na rzecz własnego rozwoju i podejmowania wysiłku umysłowego, propagowanie wśród uczniów myślenia logicznego i matematycznego oraz wyobraźni przestrzennej, zachęcanie młodzieży do wyboru technicznych, w tym zwłaszcza mechanicznych kierunków kształcenia oraz wspieranie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań  w zakresie matematyki.

Do udziału zgłosiło się 6 szkół podstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego, w tym 3 z Ustronia. Po przeprowadzeniu szkolnych eliminacji 24 kwietnia, do finału konkursu zakwalifikowało się 16 uczniów i uczennic klas 7 i 8 z ww. szkół.

      W tym roku etap międzyszkolny po raz pierwszy trwał w sumie 120 minut i obejmował część pisemną, w trakcie której uczniowie rozwiązywali 24 zadania otwarte z matematyki oraz część praktyczną, w której ich zadaniem było stworzenie przestrzennego modelu obiektu z wykorzystaniem programu AutoCAD. Zakres tematyczny zadań w części pisemnej oparty był na podstawie programowej z matematyki dla szkół podstawowych, natomiast część praktyczna obejmowała wprowadzenie teoretyczne i pokaz zastosowania modelowania przestrzennego.

      Jury, w osobach nauczycieli ZST Ustroń i jednocześnie organizatorów konkursu mgra inż. Roberta Żywczaka i mgra inż. Marka Sikory wyłoniło laureatów konkursu.

I tak, I miejsce zajął Kamil Podżorski z SP nr 5 w Wiśle, II Maksymilian Morel z SP nr 3 w Ustroniu, a III Zofia Malec z SP nr 1 w Ustroniu. Poza tym wyróżnienia za wyniki w części matematycznej otrzymali Mateusz Lipowczan z SP nr 1 w Ustroniu oraz Jakub Matuszek z SP nr 8 w Skoczowie. Natomiast wyróżnienie za stworzenie najlepszego modelu przestrzennego otrzymał Wojciech Zawada z SP nr 5 w Ustroniu.

      Wsparcie logistyczne w czasie trwania całego konkursu zapewniła mgr Katarzyna Szkorupa–Kaczmarczyk wraz z uczennicami szkoły branżowej I stopnia Yewheniją Bobrową, Patrycją GluzaKatarzyną Kulig.

      Organizatorzy już teraz zapraszają na przyszłoroczną, jubileuszową edycję konkursu.

(ms)