Za nami finał trzeciej edycji konkursu „Z matematyką za pan brat” organizowanego przez ZST w Ustroniu, a kierowanego do uczniów szkół podstawowych. Nad jego przygotowaniem, a następnie prawidłowym przebiegiem czuwali prof. Rober Żywczak oraz prof. Wiesława Łużak. W pracach komisji konkursowej wziął udział także uczeń klasy III TI, Kamil Sikora.

W zmaganiach sprawdzających poziom matematycznej wiedzy wzięło udział 15 uczniów z 6 szkół podstawowych z terenu Ustronia, Wisły, Skoczowa oraz Kiczyc. Zwycięzcą trzeciej edycji konkursu został Kamil Podżorski ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wiśle,  drugie miejsce przypadło Dominikowi Kozłowskiemu ze szkoły Nr 6 w Ustroniu, a trzeci wynik osiągnął uczeń Patryk Kurowski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustroniu. Zdobywcy trzech pierwszych lokat otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. Szczególne podziękowania organizatorzy skierowali w kierunku opiekunów,  którzy zgłosili i przygotowali uczniów do udziału w matematycznych rozgrywkach, 

dbając tym samym o rozwijanie pasji oraz pogłębianie wiedzy wśród młodzieży z tej ważnej dziedziny nauki. Po zakończonym konkursie jego uczestnicy mieli okazję zwiedzić całą szkołę oraz spotkać się z nauczycielami kształcącymi z zawodach mechanik, informatyk oraz programista, tj. z prof. Markiem Sikorą, Wojciechem Nawrockim i Piotrem Kaczmarzykiem. Dla uczniów przygotowano także poczęstunek, o który zadbały pedagog szkolny pani Katarzyna Szkorupa – Kaczmarczyk, psycholog pani Anna Kopiec – Holeksy oraz uczennica klasy 1BR, Joanna Sztwiertnia.

(jm)