UWAGA!!   

BADANIA LEKARSKIE

dla KANDYDATÓW do klas pierwszych 2024/2025

DATA:  24.07.2024  

 

Miejsce: pierwsze piętro w Zespole Szkół Technicznych w Ustroniu


Technikum:

Godzina 8:00 - Technik Mechanik

Godzina 9:00 - Technik Programista


Szkoła Branżowa I stopnia:

Godzina 10:00 - uczniowie, których nazwiska rozpoczynają się na literę A do litery K

Godzina 11:00 - uczniowie, których nazwiska rozpoczynają się na literę M do litery Z