Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla klasy IV AT odbędzie się we wtorek, 4 maja 2021 roku o godz.12.30

SZANOWNI ABITURIENCI!

 

Zgodnie z harmonogramem CKE egzamin maturalny odbywa się wg następującego porządku:

Harmonogram matur


 

Na egzaminie maturalnym dopuszczone są następujące materiały i przybory pomocnicze:

Pomoce


Regulamin porządkowy:

  1. Do szkoły przychodzimy od godz.8.00 (lub 13.00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00) w odpowiednich odstępach czasowych.
  2. Wszyscy przystępujący do egzaminu powinni stawić się w szkole do godz. 8.30.
  3. Każdy przystępujący do egzaminu musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
  4. Wszelkie  urządzenia elektroniczne oraz odzież wierzchnią należy zostawić w sali nr 6 na parterze.
  5. Egzamin odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego (obowiązują maseczki, dystans i dezynfekcja rąk) szczegółowo opisanych w komunikacie:

Zasady bezpieczeństwa