Drodzy uczniowie!

Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie miało trochę inny niż zazwyczaj charakter. Nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, lecz spotkamy się w grupach klasowych z wychowawcami, którzy przekażą niezbędne informacje.

Proszę o uważne wysłuchanie swoich wychowawców i stosowanie się do wszelkich zaleceń, które zostaną Wam przekazane.

Jeżeli któryś z uczniów zaobserwuje u siebie niepokojące objawy lub podwyższoną temperaturę, nie przychodzi do szkoły i powiadamia o tym telefonicznie szkołę oraz odpowiednie organy.

Zapraszam na spotkania rozpoczynające rok szkolny 2020/ 2021 wg następującego porządku:


Godz. 8.30

Klasa I Tl - sala nr 5 (parter) - wych. mgr Wojciech Nawrocki

Klasa 1 BR - sala nr 9 (parter) - wych. mgr Alicja Krzywoń


Godz. 9.00

Klasa II TP - sala nr 29 - wych. mgr Jolanta Myrmus

Klasa II TG - sala WM (warsztaty) - wych. mgr inż. Marek Sikora


Godz.9.30

Klasa 2 BP -sala nr 26 - wych. mgr Katarzyna Pawlik

Klasa 2 BG - sala nr 33 - wych. mgr Beata Domagała


Godz. 10.00

Klasa III AT- sala nr 5 - wych. mgr Piotr Kaczmarzyk

Klasa IV AT - sala nr 9 - wych. mgr Patrycja Pruszkowska

Klasa 3 Br - sala nr 34- wych. mgr Robert Żywczak


Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce , wchodzą bezpośrednio do wyznaczonych sal, zachowując odpowiedni dystans i oczekują na spotkanie z wychowawcą i dyrektorem szkoły.

W przestrzeniach wspólnych obowiązują zasady jak w miejscach publicznych, tzn. maseczki i dezynfekcja rąk. W klasach można przebywać bez maseczki. Bezpośrednio po spotkaniu uczniowie nie gromadzą się i opuszczają budynek szkoły.

 

R1 m