Elektromechanik to osoba zajmująca się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje on instalacje przełączające te urządzenia pod wysokie napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.


Elektromechanik wykonuje urządzenia elektryczne wykorzystywane w technice i gospodarstwach domowych, zajmuje się także ich naprawą, wykonywaniem instalacji przyłączających je do sieci elektrycznej oraz montuje układy sterujące ich pracą. Urządzeniami takimi są, np., wszelkiego rodzaju silniki elektryczne, urządzenia sygnalizacyjne, transformatory czy wyłączniki.


Ze względu na grupy urządzeń, którymi zajmuje się elektromechanik, zawód ten można podzielić na następujące specjalizacje:

 • elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych (wykonuje urządzenia
  wykorzystywane do pomiarów energii elektrycznej, np. liczniki, watomierze,
  woltomierze, amperomierze)
 • elektromechanik kinowy (wykonuje i konserwuje urządzenia do projekcji filmów) 
 • elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego (zajmuje się naprawą sprzętów AGD, takich jak pralki, odkurzacze, urządzenia klimatyzacyjne czy grzewcze, a także sprzęt oświetleniowy)
 • elektromechanik urządzeń chłodniczych (zajmuje się montażem, konserwacją i naprawą urządzeń typu chłodziarki czy szafy i lady chłodnicze)
 • elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym (zajmuje się urządzeniami sterowniczymi zewnętrznymi i wewnętrznymi ruchu kolejowego, odpowiada za ich bezpieczeństwo).

Warunki pracy elektromechanika zależą od jego specjalizacji. Mogą to być fabryki urządzeń elektrycznych, hale produkcyjne, linie technologiczne wyrobów przemysłowych bądź spożywczych, warsztaty samochodowe lub warsztaty napraw urządzeń elektrycznych, a także otwarty teren – w przypadku pracy na kolei.
Elektromechanik może wykonywać pracę indywidualnie lub zespołowo, różny jest też zakres jego kontaktów z klientami (mogą być częste i intensywne albo sporadyczne). Ma zatem duży wybór w kwestii rodzaju wykonywanej pracy i środowiska, w którym ją wykonuje. Praca elektromechanika może się wiązać z koniecznością wysiłku fizycznego (dźwiganie) oraz przebywania w polu elektromagnetycznym, a także z narażeniem na opary kwasów i szkodliwych substancji ulatniających się podczas lutowania lub ładowania akumulatorów. Praca ta łączy się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie innych ludzi.


 W zawodzie tym wyróżnia się wiele specjalizacji, najważniejsze z nich to:

 • elektromechanik urzadzeń przemysłowych,
 • elektromechanika sprzętu gospodarstwa domowego,
 • elektromechanika pojazdów samochodowych,
 • elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych.

Każda osoba wykonująca zawód elektromechanika potrafi wykonać kompletny przegląd techniczny urządzenia elektrycznego, zamontować oraz zdemontować podzespoły mechaniczne i elektryczne w urządzeniu tego typu oraz naprawiać i konserwować sprzęt. Poza tym elektromechanik powinien umieć instalować urządzenia elektryczne, a także nadzorować eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych w czasie przeglądów okresowych.

Każda specjalizacja ma jednak również swoją specyficzną grupę czynności zawodowych, które związane są z określoną kategorią i rodzajem urządzeń elektrycznych.