Ofeta pracy z firmy MOKATE S.A. w Ustroniu.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku Białej. Uczelnia objęła patronatem naukowo - dydaktycznym naszą szkołę.