Wydział medyczny Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach przygotował z tej okazji warsztaty, które miały na celu podniesienie świadomości uczniów i mieszkańców Ustronia na temat znaczenia fizjoterapii i fizjoterapeutów w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu i chorób wewnętrznych oraz propagowanie szeroko pojętej fizjoprofilaktyki. Klasa 2tpi miała okazję wziąć udział w warsztatach profilaktycznych, podczas których ćwiczyli jogę, nordic walking oraz pamięć i koncentracje. Mogli również sprawdzić stan skóry głowy, wykonać spirometrię czy przekonać się, jak trudno poruszać się na wózku inwalidzkim. 

 

W poniedziałek 4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dyrektor ZST, pani Katarzyna Kałuża przywitała nauczycieli oraz młodzież, w tym w sposób szczególnie serdeczny uczniów klas pierwszych. Pani Dyrektor przedstawiła najważniejsze treści listu otwartego Ministra Edukacji i Nauki – przypomniała o przypadającej w tym roku 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej, zwróciła uwagę na nowe przedmioty w szkole ponadpodstawowej, a także zachęcała do skorzystania z istniejących oraz nowych programów ministerialnych jak „Poznaj Polskę” czy „Poznaj Polskę na sportowo”. Na koniec życzyła wszystkim wielu osiągnięć w pracy, zaangażowania oraz determinacji w dążeniu do wyznaczonych celów.

 

1 września - w 84 rocznicę wybuchu II wojny światowej uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, wzięli udział w miejskich uroczystościach patriotycznych pod Pomnikiem Pamięci. Po odśpiewaniu hymnu i wysłuchaniu programu artystycznego złożyli kwiaty ku czci tych, którzy zginęli w czasie tego konfliktu.

23 czerwca w naszej szkole  odbył się uroczysty apel podsumowujący rok szkolny  2022/2023. Pożegnano na nim absolwentów szkoły branżowej oraz nagrodzono wszystkich uczniów wyróżniających się w nauce.