Po raz pierwszy w naszej szkole  informatycy i programiści prowadzeni równolegle zdawali  egzaminy w tym samym czasie. Dwóch ambitnych uczniów naszej szkoły Jerzy Młynarczyk (kl. Technik programista) i Jakub Bojda (kl. Technik informatyk) wykorzystało tą sposobność i zdobyli po dwa zawody: technika programisty i technika informatyka. Było to możliwe dzięki temu, że plan lekcji w naszej szkole umożliwia uczniowi zdolnemu wybór, w jakich zajęciach zawodowych będzie uczestniczył. Nie bez znaczenia jest również możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami informatycznych i programistycznych przedmiotów zawodowych. Ponadto nauczyciele ci tworzą notatki i materiały dla uczniów w chmurze, zatem uczniowie, których nie było na lekcji, mogą się z nimi zapoznać w domu. Uczniowie zdobyli taką wiedzę, że bez wahania przystąpili również do rozszerzonej matury z informatyki. Wynik matury z informatyki rozszerzonej  można przedstawić na wyższej uczelni na kierunkach informatycznych w procesie rekrutacji zamiast wyniku z matematyki rozszerzonej. Gratulujemy uczniom, którzy potrafili maksymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez ZST w Ustroniu.

 

JurekiJakub