Autorem prezentacji jest mgr Barbara Cieślar - Kurek