Znakomita pogoda towarzyszyła uczniom klas 1TIP i 1TM, którzy wraz ze swoimi wychowawcami mgr Alicją Krzywoń i mgr. inż. Markiem Sikorą wybrali się na wycieczkę integracyjną do jednego z najbardziej znanych, kultowych miejsc w Ustroniu, czyli na słynną Kępę u Jonka. Prawie każda piesza wycieczka na Małą Czantorię przechodzi właśnie przez to pole biwakowe, na którym często organizowane są także różnego rodzaju imprezy. Nazwa tego miejsca pochodzi od Pana Jana Cieślara, który w tym miejscu  miał kiedyś gospodę i schronisko.

     Po zbiórce i odprawie, a następnie przejściu ładną, widokową trasą uczniowie przystąpili do obróbki termicznej przyniesionych ze sobą artykułów spożywczych, głównie kiełbasek i pieczywa. Można było zaobserwować dwie zupełnie odmienne szkoły przygotowania posiłków. Przy jednym kręgu ogniskowym postępował powolny proces wędzenia dymem, przy drugim błyskawiczne pieczenie. Oprócz działań kulinarnych były też zabawy piłką, muzyka z przenośnych głośników (oczywiście odpowiednio wyciszona ze względu na pobyt w terenie leśnym), dużo rozmów i dyskusji, w tym omawianie tego, co działo się w pierwszych dniach pobytu w naszej szkole.

     Po spędzeniu fajnych, miłych chwil uczniowie bezpiecznie wrócili do punktu startowego wycieczki, czyli w okolice naszego Zespołu Szkół. Tam nastąpiło rozwiązanie wycieczki i powrót do domów rodzinnych.

     W ocenie wychowawców zachowanie uczniów można było określić jako bardzo dobre, z nielicznymi wyjątkami, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość, bo następne wycieczki już są przez wychowawców zaplanowane na kolejne miesiące. Wycieczka była doskonałą okazją do lepszego poznania się uczniów z obu klas i integracji zespołów klasowych.

     Szczególne podziękowania należą się Pani pedagog mgr Katarzynie Szkorupie-Kaczmarczyk, która zapewniła uczestnikom wycieczki drewno na opał i wspólnie z wychowawcami dbała o bezpieczeństwo i komfort uczniów.

(ms, zdjęcia kr)