W poniedziałek 4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dyrektor ZST, pani Katarzyna Kałuża przywitała nauczycieli oraz młodzież, w tym w sposób szczególnie serdeczny uczniów klas pierwszych. Pani Dyrektor przedstawiła najważniejsze treści listu otwartego Ministra Edukacji i Nauki – przypomniała o przypadającej w tym roku 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej, zwróciła uwagę na nowe przedmioty w szkole ponadpodstawowej, a także zachęcała do skorzystania z istniejących oraz nowych programów ministerialnych jak „Poznaj Polskę” czy „Poznaj Polskę na sportowo”. Na koniec życzyła wszystkim wielu osiągnięć w pracy, zaangażowania oraz determinacji w dążeniu do wyznaczonych celów.