W czwartek, 14 września klasa 4GT wraz z wychowawcą mgr. inż. Markiem Sikorą i pedagogiem szkolnym mgr Katarzyną Szkorupą-Kaczmarczyk wybrała się na wycieczkę na Śląsk, której celem było m. in. poznawanie fauny świata, kształtowanie patriotyzmu ekologicznego, a także zapoznanie się z historią zwiedzanych obiektów. 

      Pierwszym punktem programu była wizyta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w  Chorzowie, którego początki sięgają roku 1954, kiedy to zaczęto budować klatki dla zwierząt. Następnie zostały przeniesione do niego pierwsze gatunki zwierząt z zoo w Katowicach i Bytomiu. W roku 1975 zakończono budowę Kotliny Dinozaurów. Znajdują się tam betonowe rekonstrukcje szesnastu dinozaurów, których szczątki odnalazła polska grupa paleontologów na pustyni Gobi w latach 1963-1971. Ogród wpisano do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych, obok 10 innych największych ogrodów w Polsce: w Toruniu, Wrocławiu, Płocku, Warszawie, Opolu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i  Zamościu. Jak przypomniał kiedyś, poprzednio urzędujący prezydent RP „Troska o dziedzictwo naturalne jest przejawem nowoczesnego patriotyzmu”. Warto więc podkreślać wymiar, którego wciąż nam brakuje, czyli ciągłe kształtowanie tzw. postawy i świadomości ekologicznej, która z kolei znajduje praktyczne potwierdzenie w prośrodowiskowym zaangażowaniu, w krajobrazie i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Propagowanie pozytywnej wizji patriotyzmu wiąże się ściśle także z ochroną środowiska przyrodniczego. I pod tym względem wycieczka naszych uczniów doskonale wpisała się w opisane wyżej cele.

     

Uczniowie mieli również okazję zwiedzić słynną śląską galerię handlową Silesia City Center – jedno z największych centrów handlowo-usługowo-rozrywkowych w Polsce (piąte pod względem powierzchni handlowej) o łącznej powierzchni kilkuset tysięcy m2. Obiekt został otwarty 18 listopada 2005 roku, przy czym niektóre historyczne budynki dawnej kopalni, usytuowane w centralnym punkcie – przy wejściu do nowego obiektu – zostały odrestaurowane i przeznaczone do innych funkcji. Zabytkowa wieża szybu kopalnianego „Jerzy” jest symbolem połączenia przeszłości z przyszłością. Na zewnątrz zgromadzone zostały eksponaty związane z górnictwem, mające przypominać o dawnym charakterze tego miejsca. W odnowionym budynku dawnej kotłowni maszyny wyciągowej znajdują się m.in. galeria sztuki, a w budynku maszynowni szybu „Jerzy” urządzona została kaplica patronki górników – św. Barbary, poświęcona 3 grudnia 2005 roku. Tak więc, nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się również z ww. obiektami, które są współczesnym świadectwem ciężkiej pracy górników, ich patriotyzmu i wielopokoleniowych tradycji.

(ms)