Opublikowany 200 lat temu w Wilnie cykl wierszy Adama Mickiewicza pt. „Ballady i romanse”, wyznaczył początek romantyzmu w Polsce. Niewielki, bo liczący 14 utworów,  zbiór tekstów okazał się rewolucyjny pod względem formy jak i treści, przyniósł nowy, inny niż w oświeceniu, sposób postrzegania rzeczywistości.  

W nastrojowy i pełen fantazji oraz ludowej moralności  świat ballad romantycznego poety,  przenieśliśmy się w naszej szkole  na apelu z okazji jedenastej już edycji Narodowego Czytania. Dyrektor ZST, pani Katarzyna Kałuża, przybliżyła społeczności szkolnej  znaczenie i walory cyklu, a uczniowie klas 4TP, 4GT oraz 1TM zaprezentowali wybrane utwory – „Panią Twardowską”, „Świteziankę” oraz balladę „Lilije”.

Na koniec apelu ogłoszony został konkurs plastyczny: „Romantyczny świat ballad Mickiewiczowskich w obrazie – rysunku, grafice, fotografii”, polegający na wykonaniu dowolną  techniką  ilustracji do  wybranej ballady.

(jm)