Czas świąt, jak żaden inny, skłania do czynienia dobra i pomagania innym. Wolontariat  bliski jest także uczniom naszej szkoły, którzy w tym roku wzięli udział w akcji MEN „Razem na Święta”. Jej celem, oprócz niesienia pomocy, jest budowanie wspólnoty i kształtowanie odpowiedzialności  za drugiego człowieka.

Wśród  różnych działań proponowanych przez MEN nasi uczniowie wybrali pomoc osobom starszym w przedświątecznych  porządkach, zakupach, wykupieniu leków, zrobienie i wysłanie kartki do seniora z Domu Opieki Społecznej „Feniks” oraz zakup karmy dla schroniska dla zwierząt. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, którzy włączyli się do tej akcji, a w sposób szczególny Kamilowi Waliczkowi (2PT), Mateuszowi Miroszowi (1TI), Amelii Szarzec ( 3Br) oraz Karolinie Białożyt (2Br).

(jm)