logo na stronę duże

Szanowni Państwo!


Zaplanowane na 27 listopada 2020r. obchody 70 –lecia szkoły nie odbędą się w wyznaczonym terminie. Decyzja ta jest podyktowana obostrzeniami wynikającymi z pandemii. Informuję również, że byli dyrektorzy szkoły oraz działacze Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, wyszli z inicjatywą, by wśród patronów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu znalazł się również p. Alojzy Waszek jako patron technikum – pierwszy i długoletni dyrektor naszej szkoły. Obszerne uzasadnienie tej zmiany zostało przedstawione Radzie Pedagogicznej ZST i zaakceptowane – uchwała RP 1/2020/2021z dn. 27 sierpnia 2020r. Obecnie trwa procedura wymagana przy tego typu działaniach.


Biorąc pod uwagę przedłużającą się sytuację pandemii i wynikające z niej obostrzenia, Rada Pedagogiczna podjęła również uchwałę o reorganizacji pierwotnego planu i sposobu obchodów jubileuszu. Ponieważ, mimo wszystko, chcemy połączyć jubileusz z uroczystym nadaniem imienia, postanowiono nadać tym działaniom charakter medialny i przygotować cykl różnego typu publikacji na temat szkoły i ludzi z nią związanych. Podsumowanie działań upamiętniających 70-lecie i ewentualna uroczystość nadania naszym szkołom imienia (technikum-im. Alojzego Waszka; szkole branżowej I stopnia- im. Jana Jarockiego) planowane są na październik 2021.

Rada Pedagogiczna podjęła również uchwałę o nienadawaniu szkole sztandaru - uchwała nr 6/2020/2021 z dn. 21 września 2020r.

 

Katarzyna Kałuża
dyr. szkoły